Spolek

E-mail: alliance@pro-bus.cz

Sídlo

Revoluční 7
110 05 Praha 1

IČO: 139 55 144

DIČ: CZ13955144 (identifikovaná osoba)

Zapsán dne 5. 11. 2021 pod spisovou značkou L 75432 spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Účet

2002073499/2010

CZ3220100000002002073499

FIOBCZPPXXX

Výbor

  • Josef Šelepa, předseda
  • Josef Petrák, místopředseda
  • Zuzana Nebřenská, místopředsedkyně
  • Katarína Šefrániková, tajemnice
  • Jan Miksa, tajemník