Témata

Autobusová nádraží, stanice, zastávky

Vyjasnění povinností vlastníka zastávka i dopravců, vzájemných smluvních vztahů, cenotvorba užití zastávek zaručující udržitelnost linkové dopravy, a zpřesnění Zákona o silniční dopravě, který tuto oblast upravuje.

Komerční linková doprava vs. Integrované dopravní systémy

IDS nabízí základní obslužnost regionu a je hrazeny z krajských i místních rozpočtů. Logicky tak požívá ochranu ekonomiky před dálkovými linkami provozovanými na riziko dopravce. V některých oblastech a trasách je dálková doprava kvůli takovým ochranným podmínkám ale nerealizovatelná. PRO BUS chce hledat kompromis, který by umožnil zachovat komerční dálkovou dopravu a zároveň i dopravu regionální. Dálkoví dopravci volají po jasný a předem definovaných pravidlech, podle kterých je možné komerční dálkové spoje zavádět.

Linková a zájezdová doprava

Podporujeme sjednocení daně z přidané hodnoty z vnitrostátní linkové a zájezdové dopravy na současných 12 %, které narovná podmínky v oboru a pomůže dostatečně vyrovnat pozice mezi oběma druhy dopravy.

Zahraniční dopravce, který realizuje vnitrostátní zakázky v rámci ČR, by měl platit shodné DPH, nebo být povinnen uhradit obratovou daň. Jen v krajním případě podporujeme vynucení kabotáže* na zahraniční dopravce jedoucí vnitrostátní zájezdové přepravy po Česku.

*) Zákaz vnitrostátní přepravy po Česku, pokud přepravovaná skupina nedorazila s dopravcem ze zahraničí.

Práva cestujících

Edukace veřejnosti o právech cestujících, zvýšení povědomí o kompetencích dopravců, prodejců, provozovatelů terminálů.