UNITED BUSES: Vysoká cena paliv je pro veřejnou dopravu příležitostí získat nové cestující

Komerční dopravcí v posledních dnech vítají na palubě svých spojů nové cestující. Přinášíme krátké zhodnocení dopadu růstu cen paliv na dopravu v Česku tak, jak ji zveřejnil dopravce UNITED BUSES, zakládající člen spolku PRO BUS. Názor se možná nebude některým čtenářům líbit, rozhodně nečekejte, že si chceme „pobrečet“, jak je nafta drahá. I když skutečně drahá je.

Cena paliv v posledních dnech strmě roste a atakuje stále nové rekordy. Litr nafty hodně přes 50 korun na nejedné čerpací stanici je realita dnešních dní. Lze předpokládat, že s aktuálním vývojem válečného konfliktu na Ukrajině a s odbornými prognózami dalšího vývoje bude cena paliv nadále růst. Kam? Jak dlouho? Dovolíme si předložit náš pohled na věc. Cena nafty atakuje hranici 70 korun za litr. Růst bude tak dlouho, dokud bude mezi spotřebiteli napříč ekonomikou dostatečná poptávka. Pomyslná hranice 70 korun za litr paliva je podle našeho názoru pro spotřebitele již tak vysoká, aby o komoditu nebyl na trhu zájem a cena začala sama od sebe klesat. Ruku v ruce s tím, taková cena fatálně poškodí ekonomiku. Náš předpoklad se opírá o vyjádření renomovaných ekonomů, kteří podobný vývoj očekávají.

Vysoká cena paliv je pro veřejnou dopravu příležitostí získat nové cestující. Vedle zvýšených nákladů na pohonné hmoty jsme zaznamenali ještě jeden, nezanedbatelný signál, který vnímáme jako velmi dobrý pro veřejnou dopravu jako celek. I přes fakt, že období, ve kterém se nacházíme, je pro dopravu spíše utlumené ať už vlivem dobíhajících jarních prázdnin i nízkým turistickým zájmem v období začátku března zaznamenáváme na linkách a spojích zvýšený zájem o úsekové i dálkové cesty. Na některých spojích jsme zaznamenali až 12% procentní nárůst ve srovnání se stejnými dny v předcházejícím období posledních 8 týdnů a to i v těch nejslabších dnech. Odliv cestujících z IAD do VHD vnímáme jako přirozenou reakci spotřebitele, neboť cena za jakou se dostane z bodu A do bodu B se při srovnání auto/autobus/vlak dramaticky změnila. Za cestu autobusem z Prahy do Pelhřimova a zpět zaplatíte nejvýše 370 korun u řidiče autobusu, autem 740 korun jen za palivo (6,5l na 100km, 49,50 za litr paliva) . Aby to nevyznělo jednostranně, že jen individuální motoristé si připlatí, hlouběji do peněženky sáhnou i dopravci. Aktuálně autobus na trase Praha – Pelhřimov za palivo o 500 korun více na jedné cestě. Při rozložení nákladů do ceny na osobu dopravci stačí zhruba 3 noví cestující, aby tento výkyv v nákladech tržbou dorovnal. Z toho také plyne, že cena za jízdenky ve VHD by v dalších týdnech a měsících nemusela tak prudce narůstat (tam kde se již navýšení projevilo), neboť zvýšené náklady na pohonné hmoty sníží cestující, které do systému veřejné dopravy přivede právě vysoká cena paliva v porovnání s cenou jízdenky. Vítáme takovou situaci celkově jako příležitost po období covidu, kdy cestující nebyli, ale jezdit se muselo. Stejně tak nebylo za dva uplynulé roky mnoho příležitostí, jak udělat autobusovou dopravu více konkurenceschopnou individuální dopravě.

Celá záležitost drahých paliv má má ještě jednu, nezanedbatelnou, rovinu pohledu. Ekonomicky válečnou. Nafta (a nejen ta) je na náš trh dodávána samozřejmě i od režimu válčícího Ruska. Pakliže tedy u nepřítele nakupujeme, navíc aktuálně dost draze, podporujeme tím financování jeho války. Máme-li dát nesouhlas s válkou vedenou tímto režimem důsledně najevo v praxi, musíme spotřebu nafty jakožto i dalších paliv snížit a ruku v ruce s tím snížit dodávku těchto paliv od režimu takové země. To můžeme udělat každý sám za sebe například a právě při cestování.

Pro srovnání: cesta Pelhřimov – PrahaAutobus v jednom směru spotřebuje cca 31 litrů paliva, přepraví průměrně 35 osob/cesta, t.j. 0,88 litrů nafty na osobuAutomobil 7,46 litrů paliva a v průměru 2 lidé, t.j. 3,73 litrů paliva na osobu. Jsme natolik realističtí a uvědomujeme si, že odříznout trh od závislosti na spotřebě paliv nakoupených u nepřítele nemůžeme ze dne na den. Ale šetřit s nimi a nakoupit jich o to méně, to můžeme okamžitě.

My v UNITED BUSES jsme se shodli na tom, že svou osobní spotřebu paliv dokážeme snížit. Jde o efektivní a jednoduchý způsob vyjádření nesouhlasu s Ruskou válečnou agresí na Ukrajině, který může udělat každý jednotlivec. Chápeme totiž, že palivo od nepřítele je natolik drahý luxus, který pokud si musíme dovolit, tak jen v nezbytné míře a nejmenším množství na osobu. Stát na místě ale rozhodně nezůstaneme a ani vy nemusíte. V České republice je obecně veřejná doprava na velmi dobré úrovni, má hustou síť železničních i autobusových spojení a i přestože má mouchy, např. v mezikrajském dálkovém spojení, lze se na ni spolehnout. Máme zde také hustou síť krajských dotovaných autobusů obsluhujících i ty nejmenší vesničky. Tyto, na základě uzavřených smluv s kraji nejde často výrazně omezit a tak je třeba je pokud možno obsadit. Alespoň se ukáže, nakolik jsou na mnoha místech tyto dotované spoje zavedeny v souladu s potřebami veřejnosti.

Je na každém jednotlivci, jak se situací naloží a jaký zvolí přístup. V případě cestování máte možnosti ušetřit peníze, spotřebovaná paliva, méně podporovat peníze plynoucí k nepříteli a v konečném důsledku ušetříte i přírodu nižším produkcí CO2. Takže i Greta bude spokojená.