Nedostatek řidičů autobusů je systémový problém – rychlá a snadná řešení neexistují

 • Řidiče autobusů do přelomu tisíciletí trénovala předvážně armáda; současná nabídka rekvalifikačních kurzů, školení při dopravních podnicích a dobrovolníci nepokryjí poptávku.
 • Přeorientace dopravců převážně na krajské regionální autobusy degradoval profesi šoféra a stale se neatraktivní
 • Regionální spoje nejsou objednávány s ohledem na celkovou dostupnost řidičů na trhu, odpovědnost je převedena na dopravce. Objednávky nepracují s počty řidičů šetrně.
 • Profese řidiče autobusu je silně stresující, ať už kvůli silnému provozu, slabému školení, množství možných sankcí, či nevybíravému chování cestujících, a pro nováčky neatraktivní.
 • Řidičů chybí výrazně více každý rok na přelomu května a června, kdy zaběhnutý systém naruší sezóna školních výletů a pobytové zájezdy.
 • Autobusovou dopravu soustavně opouští více vyškolených řidičů než se daří školit nových.
 • Chybí studijní obor, který by produkovat kvalitní šéfory se znalostmi a zájmem o obor.
Pokračovat ve čtení „Nedostatek řidičů autobusů je systémový problém – rychlá a snadná řešení neexistují“

Výzva městům, krajům a ministerstvu: Autobusová nádraží jsou veřejná infrastruktura, zajistěte jejich dostupnost pro všechny

Nový dopravce v Pardubickém kraji neví, zda bude moct zajíždět na nádraží. Nikdy jsme nevěřili, že taková zpráva se v novinách objeví.

Pokračovat ve čtení „Výzva městům, krajům a ministerstvu: Autobusová nádraží jsou veřejná infrastruktura, zajistěte jejich dostupnost pro všechny“

UNITED BUSES: Vysoká cena paliv je pro veřejnou dopravu příležitostí získat nové cestující

Komerční dopravcí v posledních dnech vítají na palubě svých spojů nové cestující. Přinášíme krátké zhodnocení dopadu růstu cen paliv na dopravu v Česku tak, jak ji zveřejnil dopravce UNITED BUSES, zakládající člen spolku PRO BUS. Názor se možná nebude některým čtenářům líbit, rozhodně nečekejte, že si chceme „pobrečet“, jak je nafta drahá. I když skutečně drahá je.

Pokračovat ve čtení „UNITED BUSES: Vysoká cena paliv je pro veřejnou dopravu příležitostí získat nové cestující“

Linková doprava nemůže za stav zájezdové dopravy

Tento příspěvek jsem původně psát nechtěl, ale dostat ban na stránce Za Autobusy spolku ANAD (Asociace Nepravidelné Autobusové Dopravy) byla pomyslná poslední kapka. Linková doprava si prošla za dva roky Covidu těžkými měsíci. Dopady pandemie a opatření nikdo za celou dobu neřešil. Tak proč na ni zájezdoví dopravci útočí?

Pokračovat ve čtení „Linková doprava nemůže za stav zájezdové dopravy“

Slevy na jízdném jsou alternativa Klimatiketu. Každého občana stály jen 480 korun ročně

Slevy na jízdném – téma, které od jmenování nové vlády rezonuje mezi provozovateli veřejné dopravy a veřejností více než kdy jindy. Ministr dopravy Martin Kupka v rozhovoru pro deník Zdopravy.cz potvrdil předvolební slib vládní koalice omezit slevy na jízdném pro děti, žáky, studenty, seniory a další skupiny obyvatel zavedené předešlou vládou. Podle vlády budou slevy v letošním roce stát 7 miliard korun. Dopravci se obávají, že zrušením slev dojde po dvouleté pandemii Covid-19 k dalšímu odlivu cestujících z veřejné dopravy, která se pro část obyvatel stane nekonkurenceschopná proti individuální automobilové dopravě.

 • Výše nákladů na slevy do roku 2018 nebyla vyčíslená; část nesly rozpočty krajů. Celkově mohly stát také jednotky mld. Kč.
 • Doposud stát zaplatil 15,25 mld. Kč za slevy, stály každého poplatníka 480 Kč ročně.
 • Největším příjemcem jsou krajské integrované dopravní systémy a dálková železniční doprava.
 • Státem nařízené slevy využívají průměrně 2/3 všech cestujících ve veřejné dopravě.
 • Odhadem 50-55 % tržeb dopravce z jízdného tvoří kompenzace za nařízené slevy.
 • 7 mld. za rok 2022 je nadhodnocený odhad – v roce 2019 stály jen 5,79 mld. a veřejnou dopravu využilo o 36 % cestujících více než v roce 2021.
 • Aliance PRO BUS podporuje zachování slev. Navrhuje úspory a změny pravidel, které výrazně nezhorší atraktivitu veřejné dopravy u podporovaných skupin obyvatel.
Pokračovat ve čtení „Slevy na jízdném jsou alternativa Klimatiketu. Každého občana stály jen 480 korun ročně“

Zdražení vjezdu na Terminál HD v Hradci Králové není odůvodněné. PRO BUS se přidává ke stanovisku kraje

Magistrát města Hradce Králové stále hledá cestu, jak zvýšit dopravcům cenu za zastavení na autobusovém Terminálu hromadné dopravy. Tématu se v úterý 4. ledna opět věnovala Česká televize v rámci pořadu Události v regionech. S navýšením ceny nesouhlasí Královéhradecký kraj.

Aliance PRO BUS, sdružující komerční nezávislé autobusové dopravce provozující vnitrostátní linkovou autobusovou dopravu, se přidává k názor kraje a vyslovuje nesouhlas se záměrem města Hradec Králové a Dopravního podniku Hradec Králové (DPMHK).

Pokračovat ve čtení „Zdražení vjezdu na Terminál HD v Hradci Králové není odůvodněné. PRO BUS se přidává ke stanovisku kraje“

Komentáře na reakci KORID LK k postupu vůči lince Quick Busu Šluknov – Praha

Komentujeme vyjádření KORID LK, které bylo zveřejněno dne 27. listopadu na serveru Zdopravy.cz. Organizátor krajské dopravy v něm reaguje na silnou kritiku, která se z řad odborné i laické veřejnosti snesla na chystanou integraci linky Česká Lípa – Praha po zveřejnění článku dne 25. listopadu na stejném serveru. Z vyjádření plyne, že kritiku považuje za neoprávněnou a z pohledu úředníka vysvětluje, že postup krajů a krajských organizátorů dopravy je naprosto správný. Celkově budí vyjádření dojem, že na trase hrozí absolutní ztráta dopravního spojení a organizátoři jsou jediní, kdo tento problém mohou vyřešit.

 • Mezikrajské expresní spojení jsou běžně provozovány na komerční bázi, popř. v režimu netto smluv na železnici. Takový razantní vstup krajů na dálkové trasy je nebývalý.
 • Liberecký kraj během vládních opatření proti šíření Covid-19 neomezoval provoz, přepravoval lidi zadarmo a vytvořil tak nejen diskriminační prostředí, ale také nevystupoval jako řádný hospodář.
 • Podle naší analýzy poptávky a dat ČSÚ je budoucí linka IDOL/PID 400 naddimenzovaná.
 • Ukončením spojů ve stanici Praha,,Střížkov se cestujícím cesta do Prahy prodlouží. Organizátor nesprávně tvrdí, že zrychlí. Podle našeho odhadu dojde na lince ke korekci jízdních dob, které nyní nezohledňují provoz v aglomeraci ani nutné časy na odbavení cestujících.
 • Nasazení vozidel pro reginální dopravu sníží cestujícím komfort, bezpečnost přepravy a bude faktorem pro částečný přesun z veřejné dopravy do aut.
 • Zastávka Praha,,Střížkov není vybavená pro dálkovou dopravu a nemá potřebnou kapacitu. Pokud by do ní vedl linku libovolný dopravce na obchodní riziko, úřad jeho žádost zamítne.
 • Integrací linky 400 do IDOL/PID ztrácí cestující komfort předprodeje jízdenky s místenkou, stejně jako se to stalo na jiných trasách v minulosti.
Pokračovat ve čtení „Komentáře na reakci KORID LK k postupu vůči lince Quick Busu Šluknov – Praha“

Quick Bus končí expresy Šluknov – Praha, aneb Komu se vyplatí krajská integrace linek

Odbornou dopravní i cestující veřejností pohnula zpráva serveru Zdopravy.cz o ukončení provozu autobusové linky Šluknov-Rumburk-Varnsdorf-Nový Bor-Česká Lípa-Praha dopravce Quick Bus. Důvodem jsou nové podmínky stanovené krajským úřadem v licenci, které dopravci de facto znemožňují provozovat dopravu na této trase na své obchodní riziko, tedy bez úhrad z veřejného rozpočtu.

 • Kraje začnou plně financovat autobusovou linku, která dokázala fungovat pouze z jízdného i před rokem 1989.
 • Quick Bus končí se 17 let provozovanou linkou, přebírá ji původně slabší dopravce ČSAD Česká Lípa a ČSAD Liberec za financování kraji.
 • Opatření proti pandemii Covid-19 a rozhodnutí Libereckého kraje přepravovat cestující na svých spojích zdarma přineslo společnosti dluh skoro 4 mil. Kč. Na státní kompenzace škod linkovým dopravcům přesto neměl nárok.
 • Koordinátor integrované dopravy naznačuje, že Quick Bus by všechny své problémy vyřešil nabízenou integrací.
 • Integrace do krajské dopravy by odstranila bariéry stanovené úřadem, ale předala by kontrolu nad linkou krajům, které pak mohou dopravce za 3 roky i tak z trasy vyhnat. Bez garance, že se zaplatí investice do vozidel podle požadavků, informačních a prodejních systémů nutné pro integraci.
 • Ve druhé vlně lockdown v roce 2020 byl dopravce pracovníky kraje obviněn, že způsobil chaos v dálkové dopravě do Prahy, když v nouzovém stavu požádal o možnost upravit jízdní řády možnostem a poptávce cestujících. Tedy zachovat se tak, jako všichni ostatní dopravci napříč Českem.
Pokračovat ve čtení „Quick Bus končí expresy Šluknov – Praha, aneb Komu se vyplatí krajská integrace linek“